Menu Hoàn
Hoàn
Truyện Hay
Hay
truyện mới
Mới
Home / Tác giả / Violet

Tác giả Violet

Tác giả :

Tình Trạng: Hoàn Thành

Giới thiệu : Truyện tình tuổi teen Thiên Thần Mắt Tím nói về -Viola Sterwan (21t, một thợ săn Ma-cà-rồng mang mối thù sâu...