Menu Hoàn
Hoàn
Truyện Hay
Hay
truyện mới
Mới

Tác giả Ren

Tác giả :

Tình Trạng: Hoàn Thành

Giới thiệu : Một câu chuyện viễn tưởng??? Nhân vật chính k phải là người bình thường, vậy họ là ai? Sự thật...